SKURUPSHEM AB HAR KOMPLETT SYSTEMSTÖD FRÅN VITEC

26 augusti 2019

Skurupshem AB är ett allmännyttigt fastighetsbolag med rötterna i den skånska myllan. De äger och förvaltar drygt 1000 lägenheter, förskolor och gruppboenden i Skurup, Skivarp, Rydsgård och Abbekås. De har tidigare haft Vitecs äldre system för hyresadministration och uthyrning, och eftersom de under flera år varit nöjda med Vitec som leverantör så var valet självklart att uppgradera till Vitecs nyare produkter. Numera arbetar Skurupshem i både Vitec Hyra, Vitec Marknad, Vitec Teknisk Förvaltning och Vitec Energiuppföljning.

 Det allmännyttiga fastighetsbolaget Skurupshem AB har varit kund till Vitec i flera år och äger och förvaltar 1070 lägenheter, förskolor och gruppboenden. De har även förvaltningsuppdraget för samhällsfastigheter – så som skolor, äldreboenden och idrottshallar – som tillhör Skurups kommun och Skurup Kommunala AB. De arbetade tidigare bland annat i Vitecs äldre system för hyresadministration – Vitec Nova – men har sedan en tid tillbaka förnyat sina programvaror, och har i dagsläget både Vitec Hyra, Vitec Marknad, Vitec Teknisk Förvaltning och Vitec Energiuppföljning – ett komplett systemstöd för verksamheten. Dessutom har de valt Vitec Molntjänst, vilket innebär att de får uppdateringar till alla sina system samtidigt.
”Det finns många fördelar med Vitec Molntjänst” konstaterar Ulla Friberg, som arbetar med Uthyrning och Kundservice på Skurupshem. ”En fördel är givetvis att alla system uppgraderas samtidigt och vi har alltid tillgång till de senaste finesserna i alla programvarorna.”

 När projektet skulle dras igång och produkterna skulle implementeras så var det både konsulter och projektledare från Vitec som var involverade.
”Alla involverade personer från Vitec stöttade oss under hela implementationsprojektet. Det fanns ju givetvis en oro över att det skulle bli ett för stort projekt att genomföra” berättar Ulla.
 Lyckligtvis gick projektet bra och idag arbetar Ulla dagligen i bland annat Vitec Hyra.
”Vitec Hyra har underlättat på många sätt, främst genom att logiken är enkel att följa. Även om man inte exakt vet, kan man ändå lista ut lösningen på ett enkelt sätt.”.
 Ullas bästa tips för de som också arbetar i Vitec Hyra är att våga prova sig fram. Hon poängterar även vikten av att som kund ta ansvar för att läsa alla nyheter som kommer med uppdateringarna.
”Det är viktigt att läsa alla nyheter i versionen, för att se om det finns något som just ditt företag kan ha nytta av” säger hon.

 Med sin helhetslösning från Vitec så har Skurupshem numera ett komplett stöd för sin dagliga verksamhet, något som underlättar deras vardag.
”Vi är jättenöjda med att ha våra system från en och samma leverantör; Vitec” avslutar Ulla.Artikelskribent: Iseline Dahlen, Vitec