Vitec (9952) 0.jpg
Produkter för bank-, finans- och försäkringsbolag

Privatkalkyler

Produkterna Capitex Boende och Capitex Konsumentkredit används för att beräkna vad en person har Kvar Att Leva På (KALP) inför en låneansökan. RSE för ränteskillnadsersättning.

Produkten Capitex Kapitalvinst används när privatpersoner säljer en fastighet för att beräkna vinst/förlust, och hitta högsta möjliga uppskovsnivå samt generera de inkomst-blanketter som ska skickas till Skatteverket

Pensionskalkyler

Produkten Capitex Förmögenhetsplanering används för att pensionsplanera med hänsyn  till alla tillgångar och att synliggöra kundens behov för placeringar.

Produkterna Capitex Pension och Capitex Enkelpension används för att beräkna kunders behov för pension och sparande.

Capitex Max används för beräkning av  avdragsutrymme för pensionskostnader.

Företagskalkyler

Capitex Företagslån automatiserar, effektiviserar och kvalitetssäkrar kreditanalys och kreditbedömning vid finansiering till företag. Historiska utfall importeras och prognoser skapas där finansieringens effekter syns direkt. Samtidigt skapas automatiskt ett komplett Kredit-PM så att ett beslut kan fattas.

Capitex Kassaflöde används för att beräkna kassaflöde, resultat, likviditet- och lönsamhetsanalys för fastighetsinvesteringar

Beräkningsmotorer

Vitec erbjuder beräkningsmotorer som produkter för integration i programvaror för ekonomisk analys och rådgivning.

Espoo F (0202) 2.jpg

Sakförsäkringssystem

Via vårt norska bolag erbjuder vi Nice Försäkringssystem till försäkringsbolag i Sverige.

Oslo (16) 2.jpg

Drift & Tjänster

Vitec erbjuder drift som Software as a service dvs vi sköter drift för de applikationer vi själva utvecklar.

Vitecs kärnverksamhet är produkterna, med hjälp av vår konsultverksamhet kan produkternas nytta höjas ytterligare med rätt integration

Oslo (28) 0.jpg

Om Capitex Finanssystem

Vi erbjuder programvara som stödjer professionella ekonomiska rådgivare. Våra juristers och ekonomers kunskap ger dig trygghet och support. Våra tekniker och systemutvecklare ser till att våra programvaror fungerar på olika tekniska plattformar. Med våra produkter får rådgivaren ett avancerat arbetsverktyg och kunden får enkla pedagogiska webbgränssnitt.

Vi bevakar ämnesområdet och ansvarar för att du alltid har uppdaterad programvara vid förändringar i lagar och regelverk.

De främsta kunderna är banker, försäkringsbolag, kreditinstitut och till viss del även fastighetsbolag, detalj- och servicehandel

Vad våra kunder tycker

"Capitex Företagslån gör att vi kan accelerera ytterligare vad gäller effektiv kredithantering. Med moderna programvaror som är väl anpassade för vår bransch kan vi korta tiden för att behandla krediter"

Erik Krondahl

Collector Bank

Det bästa med Vitec Capitex är att de är proffsiga, pålitliga och engagerade

Elisabeth G Hammarskiöld
Handelsbanken Liv

Det bästa med Capitex Pension är att verktyget tydligt och enkelt visar en överblick för hur pensionen, sjukförsäkringarna och efterlevandeskyddet blir för kunden. Capitex Pension visar tydligt skillnaden mellan kundens önskade pensionsnivå jämfört med nuvarande pensionsnivå

Magnus Andersson
Länsförsäkringar

coffee_small.jpg
Fredrik Glifberg2.png