Collector Bank tecknar Capitex Företagslån

16 april 2019

Collector Bank tecknar avtal avseende programvaran Capitex Företagslån. Den svenska marknaden är först ut och inom kort införs det nya arbetssättet även i Norge och Finland.

Capitex Företagslån är en  produkt som automatiserar kreditberedningen för företagslån och factoring. Det är en programvara som är utvecklad specifikt för att effektivisera hanteringen av nya företagskrediter samt uppföljning och förlängning av befintliga företagskrediter. Med Capitex Företagslån möjliggör Vitec att kundernas tid för informationsinsamling vid kreditbeslut kan minskas betydligt.

Capitex Företagslån gör att vi kan accelerera ytterligare vad gäller effektiv kredithantering. Med moderna programvaror som är väl anpassade för vår bransch kan vi korta tiden för att behandla krediter, säger Erik Krondahl, Chief Sales Officer på Collector Bank.

Erik Krondahl

Erik Krondahl

Collector Bank