Valberedning inför årsstämman 2024 i Vitec Software Group AB (publ)

I enlighet med årsstämmans beslut har valberedningen för Vitec Software Group AB (publ) utsetts inför årsstämman 2024.

Valberedningen består av följande ledamöter:

  • Patrik Jönsson, ordförande i valberedningen, representerar SEB Investment Management
  • Lars Stenlund, styrelseordförande, Vitec Software Group
  • Jerker Vallbo
  • Thomas Eklund

Den 31 augusti 2023 representerade ovanstående valberedning tillsammans omkring 32 % av rösterna i Vitec Software Group AB (publ).

Årsstämma i Vitec kommer att hållas tisdagen den 23 april 2024 i Umeå. Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomma att göra det senast den 9 februari 2024. Det görs via e-post till valberedningen@vitecsoftware.com eller via brev till adressen: Vitec, Valberedningen, Tvistevägen 47 A, 907 29 Umeå.