Om Vitec

Vitec är ledande inom vertical software och har sitt ursprung och huvudkontor i Umeå. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. På Vitec har vi en gemensam grund och ett gemensamt syfte: vi kommer från samma entreprenöriella bakgrund och vill bidra till samhällsnyttiga och verksamhetskritiska produkter. Sanningen är att många verksamheter skulle stanna utan Vitec. Därför måste vi tänka långsiktigt, vilket också uttrycks i vårt varumärkeslöfte – To rely on today and tomorrow.

Vi började med att lösa tydligt nischade utmaningar.

Det är också så vi har växt.

Idag är vi 1500 kollegor inom koncernen och hade tillsammans en nettoomsättning på 2 778 Mkr år 2023. Huvudkontoret och större delen av koncernledningen finns i Umeå och vi är noterade på Nasdaq Stockholm.

Våra produkter finns i hjärtat av en mängd verksamheter såsom apotek, banker, bilverkstäder, fastigheter, sjukvård och undervisning. Vi pratar ofta om att produkten är vår grund, vilket också innebär att vi sätter laget före jaget och lär av varandra - vi bygger Vitec tillsammans. Det är med produkterna allt har sin början, de är en del av vår historia. Men de är också vår framtid. 

Vitecs historia

Allt började i Umeå, som en avknoppning från Umeå universitet, när två forskarstudenter fick en idé om att rädda Sverige från den energikris som uppstod efter 70-talets oljekris. Såhär beskriver Lars Stenlund, grundare och styrelseordförande, hur det gick till när Vitec startades i maj 1985:

- Du, sa Olov när vi stod där i kön på lunchrestaurangen Snabben i Universum, Umeå, jag har en idé.
Jaså, tänkte jag, som just då mest grubblade på vilken variant av kalops som skulle serveras, denna höstdag 1984.

-Jo fortsatte han, du kan ju programmera och jag kan fixa pengar till en sån där ny PC! Då kan du lära mig programmera samtidigt som vi kanske kan göra nåt program ihop som nån vill köpa?

Sagt och gjort, jag behövde en hobby vid sidan av forskandet och samma gällde för Olov. Ganska snart fanns varannan vecka en beigebrun Ericsson PC på mitt hemmaskrivbord och hos Olov den andra veckan. Vi utvecklade i TurboPascal – världens snabbaste utvecklingsmiljö ihopknycklat i ofattbara 39 kB på en floppydisk. Det program vi utvecklade utgick från Olovs idé om att fastighetssverige behövde ha bättre koll på sin energianvändning och att man behövde moderna hjälpmedel för detta. 

Uppgiften var solklar! Vi skulle, genom att på hobbynivå programmera i TurboPascal, frälsa Sverige från energikrisen som uppstått i efterdyningarna av 70-talets oljekris. Japp! Hobbyjobbet framskred i turbofart och på våren 1985 fanns det intressen ute på marknaden att ”göra affärer” med oss och faktiskt köpa det revolutionerande systemet som vi hade utvecklat. Flera skärmbilder var klara, funktionerna bakom var det litet si och så med. De flesta knappar man tryckte på resulterade i att datorn hängde sig. Men det såg snyggt ut - och en del buggar och barnsjukdomar fick man väl räkna med - vi behövde i alla fall starta ett bolag så att vi kunde få ut programmet och rädda Sverige från energikrisen. 

2023

Vi satte rekord i antal förvärvade bolag.

2022

Vitec flyttades från Mid Cap till Large Cap på Nasdaq Stockholm.

2021

Vitec förvärvade nederländska Vabi Holding B.V., det första förvärvet utanför Norden. Lars Stenlund valdes till styrelseordförande i Vitec och Olle Backman utsågs till Vd och Koncernchef.

2017

Vitec flyttades från Small Cap till Mid Cap på Nasdaq Stockholm. Olov Sandberg, en av grundarna till Vitec gick i pension. Olov är fortsatt en av bolagets huvudägare.

2016

Styrmodellen förtydligas och förstärks genom att Vice President Operations, VPO-rollen införs.

2012

Vitecs värderingar nedtecknas och blir en grundpelare i företagskulturen.

2011

Vitec noterades på Nasdaq Stockholm. Förvärv av IT-makeriet AS i Norge, det första utländska bolagsförvärvet.

2003

Vi formulerade den förvärvsdrivna tillväxtstrategin.

1999

Vitec noterades på Aktietorget. Ett flertal bolagsförvärv genomfördes i Sverige.

1998

Vitec noterades på
Innovationsmarknaden.

1990

Verksamheten skalades upp och styrelsen förstärktes med externa ledamöter.

1985

Vitec bildades av forskarkollegorna Lars Stenlund och Olov Sandberg.

Att jobba med verksamhetskritiska lösningar

För att lyckas i våra roller här på Vitec måste vi vara prestigelösa och ständigt ifrågasätta vad vi gör; vilken programvara vi arbetar med, vilka produkter vi har och vilka lösningar vi eftersträvar. Och det kräver att vi kan vara självgående och ta ansvar, att vi förstår att vi löser uppgifterna som ett team och på riktigt förstår att utveckla våra produkter för våra kunders – och deras kunders – nytta. För utan Vitec stannar deras verksamhet.