För dig som vill investera

Här hittar du snabbt och enkelt information du behöver om Vitec.

Årsstämma

Årsstämman (bolagsstämman ) är det högsta beslutande organet i bolaget. Vid årsstämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utöva det inflytande över bolaget som deras respektive aktieinnehav representerar. Varje A-aktie representerar tio röster och varje B-aktie en röst.

Läs mer om Årsstämma

Vitecs arbete kring investor relations bedrivs efter principer om löpande och korrekt information.

Har du frågor kring vårt IR-arbete? Kontakta mig så berättar jag mer.

Patrik Fransson, Investor Relations
+46 76 942 85 97
Skicka e-post