För dig som vill investera

Här hittar du snabbt och enkelt information du behöver om Vitec.

Analytiker

Vitec Software Group följs löpande av analytiker på ABG, Nordea, Redeye och SEB.

ABG
Daniel Thorsson, daniel.thorsson@abgsc.se

Kepler Cheuvreux
Erik Sandstedt, esandstedt@keplercheuvreux.com

Nordea
Klas Danielsson, klas.danielsson@nordea.com

Redeye
Christian Binder, christian.binder@redeye.se

SEB
Erik Larsson, erik.larsson@seb.se

Årsstämma

Årsstämman (bolagsstämman ) är det högsta beslutande organet i bolaget. Vid årsstämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utöva det inflytande över bolaget som deras respektive aktieinnehav representerar. Varje A-aktie representerar tio röster och varje B-aktie en röst.

Läs mer om Årsstämma

Vitecs arbete kring investor relations bedrivs efter principer om löpande och korrekt information.

Har du frågor kring vårt IR-arbete? Kontakta mig så berättar jag mer.

Patrik Fransson, Investor Relations
+46 76 942 85 97
Skicka e-post