Rapporter

Här hittar du de rapporter som finns tillgängliga, till exempel årsredovisningar, kvartals- och delårsrapporter. Vår hållbarhetsrapport hittar du i årsredovisningen (AR).

Prenumerera på rapporter

Vitecs arbete kring investor relations bedrivs efter principer om löpande och korrekt information.

Har du frågor kring vårt IR-arbete? Kontakta mig så berättar jag mer.

Patrik Fransson, Investor Relations
+46 76 942 85 97
Skicka e-post