Ägare

Största ägare

Ägarfördelning efter land

Ägarfördelning efter typ

Ägarfördelning efter innehav

Styrelsens och ledningens innehav

Insynsägande och insynsinnehav

Vitecs arbete kring investor relations bedrivs efter principer om löpande och korrekt information.

Har du frågor kring vårt IR-arbete? Kontakta mig så berättar jag mer.

Patrik Fransson, Investor Relations
+46 76 942 85 97
Skicka e-post