Vitec förvärvar svenska programvarubolaget Appva AB

Vitec Software Group AB (publ) förstärker sin nordiska position inom Vertical Market Software, genom att den 17 juni förvärva samtliga aktier i det svenska programvarubolaget Appva AB. Bolaget omsatte 22,9 MSEK med ett justerat EBIT-resultat om 2,1 MSEK för räkenskapsåret 2019.

Appva AB tillhandahåller produkten Medication and Care Support System, MCSS, som är ett system för mobil och digital signering av medicinering inom kommunal omsorg. Produkten lanserades 2012 och används av cirka 100 kunder i Sverige, varav de flesta är kommuner.

MCSS erbjuder kunden en rad funktioner som möjliggör ett modernt arbetssätt, vårdpersonal kan exempelvis via surfplatta, smartphone eller dator registrera och signera mediciner till vårdtagare och på ett tryggt och säkert sätt registrera varje enskild vårdinsats.

Betalning sker kontant och med en konvertibel med avvikelse från aktieägares företrädesrätt i enlighet med bemyndigande från årsstämma 2019-04-10. Konvertibelns löptid är 36 månader som vid full konvertering ger en utspädning av kapitalet på 0,1 %. Förvärvet bedöms direkt resultera i en ökning av vinst per aktie för Vitec. Konsolidering sker från förvärvsdatum.

– Appva levererar verksamhetskritisk programvara med användarupplevelse och utföraruppdrag i fokus, vilket innebär stor kundnytta. Bolaget är mycket lönsamt och välskött med en verksamhet som passar bra in i vår affärsmodell och företagskultur. Vi förvärvar bolag för att behålla dem i koncernen, därför är vi alltid noggranna med våra förvärvskriterier. I dag hälsar vi ett 20-tal nya medarbetare varmt välkomna till oss, säger Lars Stenlund, CEO Vitec Software Group.

Appva grundades 2011 och bolaget har i dag verksamhet i Göteborg och Stockholm.

– Jag har lärt känna Vitec som en robust företagsgrupp med mycket god förståelse för vad det innebär att utveckla och leverera verksamhetskritisk mjukvara till offentlig verksamhet. Med Vitec som ägare vet jag att Appvas långsiktighet kommer att bestå, vilket gör oss till en trygg och säker leverantör idag och i framtiden. Det har varit avgörande för Appvas grundare och ägare, säger Ulrika Kjellberg, CEO Appva AB.

För mer information, kontakta:

Lars Stenlund, CEO Vitec Software Group AB (publ), mob. +46 70 659 49 39

Patrik Fransson, IR Vitec Software Group AB (publ), mob. +46 76 942 85 97

 

Om Vitec
Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag i Norden. Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskap om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Våra 800 medarbetare finns i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 1 156 Mkr år 2019. Läs mer om oss på www.vitecsoftware.com.