Vitec Software Group delårsrapport januari - september 2022


SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER 2022

• Nettoomsättning 1 400 Mkr (1 150) ökning 22 %
• Repetitiva intäkter 1 180 Mkr (975) ökning 21 % varav organiskt 10 %
• EBITA 411 Mkr (327) ökning 26 %
• EBITA marginal 29 % (28)
• Rörelseresultat 250 Mkr (213) ökning 17 %
• Rörelsemarginal 18 % (18)
• Vinst per aktie före utspädning 5,05 kr (4,55)
• Kassaflöde från den löpande verksamheten 489 Mkr (430)

SAMMANFATTNING AV PERIODEN JULI - SEPTEMBER 2022

• Nettoomsättning 505 Mkr (380) ökning 33 %
• Repetitiva intäkter 417 Mkr (336) ökning 24 % varav organiskt 11 %
• EBITA 161 Mkr (109) ökning 47 %
• EBITA marginal 32 % (29)
• Rörelseresultat 92 Mkr (71) ökning 30 %
• Rörelsemarginal 18 % (19)
• Vinst per aktie före utspädning 1,76 kr (1,48)
• Kassaflöde från den löpande verksamheten 87 Mkr (89)
• Förvärv av ABS Laundry Business Solutions, förvärvet av Scanrate slutförtAnsvarsfull och trygg tillväxt ger starka siffror

Omsättningen för det tredje kvartalet 2022 uppgick till 505 Mkr och vår proforma nettoomsättning har passerat 2 miljarder för första gången - en ny rekordnivå. Jämfört med samma kvartal förra året var omsättningsökningen 33 % och vårt EBITA resultat ökade med hela 47 %. Dessa starka siffror tillskrivs en fortsatt god organisk tillväxt om 10 % för årets första nio månader samt det löpande arbetet med integrationen av våra värdeskapande förvärv. Vår finansiella ställning är god och vårt kassaflöde starkt vilket gör oss trygga i vår fortsatta tillväxt.

Under kvartalet slutfördes två förvärv, nederländska ABS Laundry Business Solutions samt danska Scanrate, vilka båda bidragit positivt till periodens resultat. Direkt efter periodens slut genomfördes även årets femte förvärv genom att finska Raisoft, som levererar digitala bedömnings- och beslutssystem för bättre vård och omsorg, välkomnades till vår koncern. Kvartalets förvärv, vilka var större än tidigare, medför också att perioden belastades med högre förvärvsrelaterade engångskostnader. Vi fortsätter vårt förvärvsarbete och är ständigt i dialog med ett flertal intressanta kandidater som alla bedöms utifrån våra strikta kriterier.

Vitec levererar verksamhetskritiska programvaror som bidrar till våra nära 23 000 kunders värdeskapande samhällsnytta. Trots den osäkerhet som finns runt om oss ser vi att våra lösningar hjälper kunderna med ökad digitalisering och automatisering av sina kärnprocesser. Vi märker också av en tätare dialog med våra kunder för att få ut än mer nytta av våra produkter. Vad gäller det allmänna konjunkturläget ser vi i dagsläget endast marginella direkta effekter men vi följer utvecklingen noggrant.

Med starka finanser i ryggen fortsätter Vitec växa på ett ansvarsfullt och tryggt sätt genom kontinuerlig utveckling och förädling av våra affärsenheter samt förvärv av väletablerade och lönsamma vertikala programvarubolag.

Olle Backman, CEO, Vitec Software Group