Valberedning inför årsstämman 2023 i Vitec Software Group AB (publ)

I enlighet med årsstämmans beslut har valberedningen för Vitec Software Group AB (publ) utsetts inför årsstämman 2023.

Valberedningen består av följande ledamöter:

Olov Sandberg, valberedningens ordförande
Patrik Jönsson, representerar SEB Investment Management
Lars Stenlund, styrelseordförande Vitec
Jerker Vallbo

Den 31 augusti 2022 representerade ovanstående valberedning tillsammans drygt 52 % av rösterna i Vitec Software Group AB (publ).

Årsstämma i Vitec kommer att hållas tisdagen den 25 april 2023 i Umeå.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomma att göra det senast den 10 februari 2023. Det görs via e-post till valberedningen@vitecsoftware.com eller via brev till adressen: Vitec, Valberedningen, Tvistevägen 47 A, 907 29 Umeå.