Vitec slutför förvärvet av Codea

Vitec Software Group AB (publ) har slutfört det tidigare annonserade förvärvet av de finska programvarubolagen Codea Oy och Navicode Oy.

Programvarubolaget Codea utvecklar och levererar kritisk programvara för fältledning av utryckningsfordon. Produkterna Codea Nasta, Codea Care och andra relaterade Codea-produkter är centrala i både utryckningsfordon och i styrning av larm- och räddningsinsatser. Codea har en marknadsledande position i Finland. Bolaget omsatte ca 1,4 miljoner euro under räkenskapsåret 2022. 

Förvärvet bedöms direkt resultera i en ökning av vinst per aktie för Vitec. Konsolidering sker från och med förvärvstidpunkten.