26 november 2015

Diacor väljer Acute från Vitec

 

Diacor har utvärderat de affärssystem som finns för sjukvårdsföretag på den finska marknaden och valet föll på det SaaS-baserade Acute från Vitec. Acute lever upp till de höga krav som Diacor har på ett modernt, effektivt och flexibelt affärssystem.

Vitec Acute är ett patientdatasystem. Det levereras som en SaaS-applikation och kan  kostnadseffektivt kompletteras med extra moduler och anslutningar mellan olika system. Acute används direkt via en webbläsare, var som helst och när som helst.

- Det är viktigt för oss att vårt nya affärssystem är flexibelt, effektivt och en långsiktig lösning. Acute från Vitec möter våra högt ställda krav och med det ser vi stora möjligheter att fortsätta utveckla vår affär, säger Tuomas Teuri, IT-chef på Diacor.

- Vi är väldigt glada att vi får vara en del av Diacor’s utveckling när de bygger för framtiden, och att vi får möjlighet att underlätta det vardagliga arbetet för deras medarbetare, säger Ilari Laaksonen, chef Vitec Affärsområde Hälsa.

Vitec – Affärsområde Hälsa
Affärsområdet Hälsa inom Vitec erbjuder programvaror för hälsovård till den finska marknaden.  Programmen följer förändringarna inom branschen och affärslivet samt växer och utvecklas i takt med kunderna. Affärsområdet har 50 medarbetare.

Diacor terveyspalvelut Oy
Diacor har 13 toppmoderna mottagningar inom huvudstadsregionen i Helsingfors och Åbo, och ett sjukhus för dagkirurgi i Gräsviken i Helsingfors. Diacor erbjuder tjänster till cirka 600 läkare och andra experter inom hälso- och sjukvårdssektorn.Totalt har de cirka 1 400 medarbetare och 800 000 besök varje år.

För mer information kontakta
Ilari Laaksonen, chef Affärsområde Hälsa, Vitec, tel +35 840 555 18 27
Tuomas Teuri, IT-chef, Diacor terveyspalvelut Oy, +35 840 754 95 07
Lars Stenlund, VD Vitec Software Group, tel +46 70 659 49 39

 

    

Disclaimer:
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappers­marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdag den 36 november 2015 kl 10:00.

 

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika affärssystem till den nordiska marknaden. Bolaget, med verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Danmark växer i den mogna delen av programvarubranschen genom att konsolidera vertikala programvarusegment. Bland kunderna finns fastighetsmäklare, bygg- och fastighetsbolag, banker & försäkringsbolag, energibolag, hälsoföretag, bildelshandlare samt tidningsföretag. Koncernens omsättning har en årstakt om 630 Mkr och har ca 440 medarbetare. Vitec är noterat på Nasdaq OMX, Stockholm.

 www.vitec.se   Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00, Fax 090-15 49 07