20 november 2015

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling väljer Vitec Express

 

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling är Sveriges tredje största franchisekedja inom mäklarbranschen med över 159 kontor och ca 670 medarbetare. Kedjan ägs av 23 länsförsäkringsbolag, Länsförsäkringar AB och Länsförsäkringar Bank.
 

Vitec – Affärsområde Mäklare
Affärsområde Mäklare är marknadsledande leverantör av kompletta affärssystem för fastighets¬mäklare i Sverige. Affärsområdet omsätter ca 120 Mkr/år och ingår i Vitec Software Group AB (publ).


För mer information kontakta
Richard Larsson, Vitec, Affärsområdeschef Mäklare, tel +46 70 200 28 30
Håkan Jonsson, Regionchef Länsförsäkringar Fastighetsförmedling AB, tel: +46 708 704 906 

 

   

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika affärssystem till den nordiska marknaden. Bolaget, med verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Danmark växer i den mogna delen av programvarubranschen genom att konsolidera vertikala programvarusegment. Bland kunderna finns fastighetsmäklare, bygg- och fastighetsbolag, banker & försäkringsbolag, energibolag, hälsoföretag, bildelshandlare samt tidningsföretag.  Koncernens omsättning har en årstakt om 630 Mkr och har ca 440 medarbetare. Vitec är noterat på Nasdaq OMX, Stockholm.

www.vitec.se   Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00