21 augusti 2014

Vitec tecknar SaaS-avtal med Erik Olsson

 

Vitec Express lanserades våren 2013 och är Vitecs webbaserade mäklarsystem. Express förenklar fastighetsmäklarens vardag och gör det möjligt att arbeta mobilt, eftersom Express har stöd för alla moderna enheter som exempelvis läsplattor, mobiler och persondatorer. Express är en del av det nya helhetserbjudandet från Vitec där samtliga affärskritiska program, drift och underhåll ingår och erbjuds i form av en molntjänst.

- Vitec har en dokumenterad lång erfarenhet av att leverera affärssystem till mäklarbranschen, och har därmed en god insikt i hur mäklarna arbetar. Vi känner oss därför trygga med den stabilitet och kompetens som företaget står för, och detta tillsammans med Vitec Express logik som intuitivt följer mäklarens arbetsprocesser gjorde beslutet enkelt för oss att gå över till Vitec, säger Mikael Manniche, Marknadschef på Erik Olsson Fastighetsförmedling.

- Erik Olsson Fastighetsförmedling är kända i branschen för sitt nytänkande, vi är därför både glada och stolta över att de väljer att lämna sitt egenutvecklade system till förmån för vårt molntjänsterbjudande. Idag har vi fler än 1000 användare anslutna i vår egen driftmiljö, och vi har kapacitet att hantera så väl det lilla mäklarkontorets data som större systeminstallationer vilket fallet blir med Erik Olsson Fastighetsförmedling, säger Richard Larsson, VD på Vitec Affärsområde Mäklare.

Erik Olsson Fastighetsförmedling
Erik Olsson Fastighetsförmedling AB bedriver fastighetsförmedling sedan 1997. På de 6 kontoren i Sverige arbetar idag ca 270 personer.

Vitec – Affärsområde Mäklare
Affärsområde Mäklare är den marknadsledande leverantören av kompletta affärssystem för fastighetsmäklare i Sverige och Norge. Affärsområdet omsätter cirka 180 Mkr/år och ingår i Vitec Software Group AB (publ).

För mer information kontakta
Richard Larsson, VD, Vitec Affärsområde Mäklare Sverige, tel: +46 8 705 38 31
Mikael Manniche, Marknadschef, Erik Olsson Fastighetsförmedling, tel: +46 768-99 02 94


 

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika affärssystem till den nordiska marknaden. Bolaget, med verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Danmark växer i den mogna delen av programvarubranschen genom att konsolidera vertikala programvarusegment. Bland kunderna finns fastighetsmäklare, bygg- och fastighetsbolag, banker & försäkringsbolag, energibolag, hälsoföretag, bildelshandlare samt tidningsföretag.  Koncernens omsättning har en årstakt om 575 Mkr och har ca 420 medarbetare. Vitec är noterat på Nasdaq OMX, Stockholm.

www.vitec.se  Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00