14 september 2012

Fortum väljer vindkraftprognoser från Vitec


För energiföretag med elbalansansvar samt aktörer som säljer eller köper el som producerats vid vindkraftparker eller enskilda vindkraftverk utgör detaljerade produktionsprognoser för de närmaste timmarna och dygnen ett mycket viktigt beslutsunderlag. Vitec har för dessa utvecklat kvalificerade modeller som i realtid kan omvandla meterologiska prognoser till detaljerade vindkraftprognoser.

- Produktionsprognoser är en viktig del i vårt dagliga arbete och vi behöver kontinuerligt snabba och precisa vindkraftsprognoser. Aiolos WindPower motsvarar våra önskemål och vi tror att systemet kommer bli ett bra beslutsstöd för vår dagliga verksamhet, säger Anton Takala Senior Physical Trader på Fortum Generation AB.

- Vi är väldigt glada över att Fortum valt Aiolos WindPower som programvarustöd för sina vindkraftsprognoser. I takt med att utbyggnationen av vindkraft i Sverige ökar, ökar också behovet för bra prognosverktyg, och en kund som Fortum ger oss än större möjligheter att utveckla vårt system, säger Jerker Vallbo, VD på Vitec Energy.

Fortum Generation AB
Fortum Generation ansvarar för Fortums produktion och tradingverksamhet på den fysiska elmarknaden. Fokus ligger på vattenkraft och kärnkraft samt nya energilösningar.

Vitec – Affärsområde Energi
Affärsområde Energy utvecklar, marknadsför och säljer IT-system till energibolag. Systemen inkluderar prognossystem för el- och fjärrvärmelast, vindkraftsprognoser samt GIS- & dokumentationssystem för el- och fjärrvärmedistributörer. Affärsområdet omsätter ca 20 Mkr/år och ingår i Vitec Software Group AB (publ).

För mer information kontakta
Jerker Vallbo, Vitec , Affärsområdeschef Vitec Energi, tel: +46 70 346 66 58
Anton Takala, Fortum Generation AB, tel: +46 8 671 7878

 

 

 

 

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika affärssystem. Bland kunderna finns bygg- och fastighetsbolag, fastighetsmäklare, energibolag, tidningsföretag, bank & försäkring samt sökmediabolag.  Bolaget omsätter på årsbasis ca 360 Mkr och har ca 300 medarbetare. Vitec är noterat på Nasdaq OMX, Stockholm.

www.vitec.se   Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00, Fax 090-15 49 07