ABS Laundry Business Solution

Vi utvecklar, levererar och underhåller en ERP-applikation för den globala tvätt- och textiluthyrningsindustrin. Produkten ABSSolute möjliggör orderhantering, lagerhantering, produktions- och leveransstöd, fakturering samt mobila lösningar för att stödja logistiska processer. De cirka 600 kunderna är baserade över hela världen.

ABS Laundry Business Solution Europa USA Japan Tvättindustri
Läs mer hos ABS Laundry Business Solution

Genvägar

Våra lösningar

ABSSolute

Sustainability

Making a difference

Kontakta oss

... så ringer vi dig

Återbruk är en del av verksamheten

– En långsiktig livscykel och återanvändbarhet är centralt inom produktkategorier som linne, kläder och dammkontroll. Detta kräver ett starkt verktyg som ABSSolute, förklarar Gerard van de Donk, Vd på ABS. Varje artikel kan registreras med hjälp av radiofrekvensidentifiering, RFID, för automatisk identifiering och spårning. Förutom att spåra och följa artiklar stödjer systemet många specifika faktureringsmetoder samt lagerhantering.

Som en global systemleverantör är hållbarhet en av våra nyckelfaktorer.
Gerard van de Donk, Vd ABS Laundry Business Solutions

– Inom ABSSolute stöds kunderna med funktioner för återanvändning av produkter, återvinning av produkter med tydliga instruktioner, papperslös intern logistik och anpassningar till de olika affärsområdena, säger Gerard van de Donk.

Affärsområdena fungerar tillsammans och stöder varandra, vilket säkerställer att funktionaliteten kan skalas efter behov. Programvaran används för:

  • Linne och arbetskläder inom hälso- och sjukvård
  • Linne och arbetskläder inom hotell och restaurang
  • Linne och arbetskläder inom vård- och omsorgsboenden
  • Operationskläder och sterila produkter för operationssalar
  • Industriella arbetskläder
  • Dammkontroll

Alla dessa verksamheter fyller en samhällsviktig funktion, och därför måste ABS system fungera robust och smidigt.
– Våra kunder blir hela tiden uppmärksammade på vårt engagemang för deras bransch. Med återkoppling från cirka 700 tvätterier över hela världen utökas systemet kontinuerligt med nya funktioner. Investeringar i innovationer och säkerhet är avgörande för att vi ska behålla positionen som marknadsledare. ABS har funnits där i nästan fyrtio år och vår kundbas inser att de kan lita på oss i ytterligare fyrtio år och mer, avslutar Gerard van de Donk.