Vabi

Vi utvecklar och tillhandahåller mjukvara som bidrar till hållbar och effektiv energihushållning för fastighetsbranschen i Nederländerna. Produkterna har flera funktioner såsom beslutsstödssystem, användarvänliga 3D-simuleringar och energicertifiering för minskad klimatpåverkan.

Vabi Nederländerna Energihantering Fastighetsägare
Läs mer hos Vabi

Genvägar

Vabi Academy

Online training

Vabis produkter

Läs mer om våra produkter

Vabi Support

FAQ och Support desk

Mer hållbara och bekväma byggnader

Vabi utvecklar och tillhandahåller vertical market software som bidrar till hållbar och effektiv energihantering för fastighetsbranschen. Produkterna har flera funktioner som exempelvis beslutsstödssystem, användarvänliga 3D-simuleringar och energicertifiering för minskad klimatpåverkan. De omkring 2 000 kunderna finns främst i Nederländerna.

Våra produkter syftar till att ge stöd åt fastighetsbranschen när de konstruerar och bygger nya fastigheter samt anpassar befintliga fastigheter till mer hållbara och bekväma byggnader.
Arjen Zwiers, CEO Vabi

– Lägre strömförbrukning och ökad bekvämlighet för dem som arbetar och bor i fastigheterna ger våra kunder bättre och mer hållbara resultat. Det finns också ekonomiska incitament för att agera hållbart, både för våra kunder och kundernas hyresgäster, säger Arjen Zwiers, Vd på Vabi. 

Programvaran för energihantering är framtagen för att matcha nederländsk lagstiftning och stöder fastighetsägare och förvaltare med simuleringar, obligatoriska energicertifieringar samt styrning av kyla, värme och energieffektivitet.

– Vi har många engagerade medarbetare på vårt företag, alla experter på sina respektive områden. Alla arbetar vi mot samma mål – att ge stöd åt våra kunder och bidra till miljövänliga och bekväma byggnader som är bättre byggda och underhållna. Som ledare är det viktigt att lyfta blicken och ge en riktning åt arbetet: Att hjälpa våra kunder så att de kontinuerligt kan minska sitt koldioxidavtryck. Hållbarhet finns i kärnan av vår verksamhet.

Vabi stödjer FN:s globala mål för hållbar utveckling, till exempel Bekämpa klimatförändringarna.