Vitec ALMA

Vitec ALMA Oy vänder sig till processindustri och energiföretag i Finland. Vi utvecklar och tillhandahåller ett helt integrerat teknik- och informationshanteringssystem som hjälper dig att hantera hela livscykeln för produktions- och serviceprocesser, teknisk information och dokumentation, events och underhåll.

Finland Energibranschen Processindustri Vitec ALMA
Läs mer hos Vitec Alma

Genvägar

Contact us

We like to hear from you

Blogs & News

The latest news from Vitec ALMA

Our products

ALMA® planning, maintenance, technical data and events management system

Minskar stilleståndstiden i kritisk infrastruktur

Vitec ALMA är ett skalbart och helt integrerat teknik- och informationshanteringssystem som hjälper företag att hantera hela livscykeln för produktionsoch serviceprocesser, teknisk information och dokumentation, events och underhåll. Kunderna finns inom energi-, process- och livsmedelsindustrierna i Finland och en del av dessa kunder verkar även globalt. Många av kunderna utgör en del av den kritiska infrastrukturen i Finland. Under osäkra tider spelar Vitec ALMA en viktig roll för att säkra dessa kunders leveransförmåga och verksamhetskritiska information.

– Tack vare enkel och smidig informationshantering kan ALMA förebygga oplanerade produktionsstopp och minska stilleståndstiden. Våra kunders främsta mål är en så stabil, effektiv och förutsägbar produktion som möjligt. Oplanerade produktionsstopp är dyra och ger mer föroreningar till miljön än om produktionen är stabil och sker utan avbrott. Vår SaaS-modell är praktisk då den sparar tid och arbete åt våra kunder så att de kan fokusera på sin verksamhet och produktion samt på förebyggande underhåll, förklarar Juha Nissilä, Vd på Vitec ALMA.

Många av våra kunder har en kritisk samhällsfunktion, fortsätter han. De är medvetna om vikten av tillförlitlig, trygg och säker informationshantering. Vi arbetar mot ett gemensamt mål: att hålla igång deras verksamheter. Vitec ALMA är att lita på, både idag och imorgon.

Vitec ALMA:s kunder har ambitiösa mål för en hållbar framtid och stödjer Agenda 2030, FN:s globala mål för hållbar utveckling. Energisektorn har tagit en rad initiativ för att förbättra effektiviteten och minimera utsläppen. Energiproduktion i vanliga kraftverk har till exempel kompletterats med hållbara distribuerade sätt att producera energi.

– Vi har utvecklat programvara för informationshantering i distribuerade energilösningar och har samtidigt utvecklat gemensamma sätt att använda teknisk information. För energiföretagen har denna omvandling till kundbaserad mikroproduktion inneburit att stora mängder ny utrustning tillkommit som måste hanteras. Vår programvara gör det möjligt för mikroproducenterna, distributörerna och konsumenterna att samverka för ett bättre klimat.

Vitec ALMA stödjer FN:s globala mål för hållbar utveckling, till exempel Bekämpa klimatförändringarna.