Vitec Energy

Vi utvecklar programvara för energiprognoser. Våra kunder är energibolag, elhandlare och ägare av el- och fjärrvärmenät i cirka 25 olika länder.

Vitec Energy Sverige Norge Finland Danmark Europa Energibranschen Energiprognoser Fjärrvärme Nätberäkningar
Läs mer hos Vitec Energy

Genvägar till Vitec Energy

Book a demo

We would be happy to demo the capabilities of our solutions

Get in touch

Do you want to know more about our products?

Release blog

The latest releases and new functionality from Aiolos, Educandi and Netsim

Energiprognoser och nätberäkningar för en global marknad

Vitec Energys mjukvara används av bolag i mer än 25 länder. Verksamheten står stadigt på två ben – energiprognoser för energibolag respektive nätberäkningar för fjärrvärmebolag. Energiprognoser förutser kommande dagars förbrukning samt elproduktion vilket är grunden för att vara en aktiv aktör på Nordpool, den nordiska elbörsen. Nätberäkningarna hjälper fjärrvärmebolagen i planeringen av investeringar i befintlig och ny infrastruktur.

Att vi idag har en samhällssituation med effektbrist i vissa delar av elnätet är nytt för oss i Norden. Finns inte tillräckligt mycket tillgänglig el behöver den ransoneras för att säkerställa el till samhällsviktiga verksamheter. Tillförlitliga prognoser blir helt avgörande för att upprätthålla en balans i elsystemet.

– Vi är inne i en perfekt storm just nu, flera kritiska faktorer sammanfaller – klimatperspektivet, de höga energipriserna och effektbristen i elnäten. Våra system tillhandahåller tillförlitliga och precisa prognoser tillsammans med optimering av energilager. Dessa tjänster är centrala inom energibranschen just nu, säger Niklas Berg, Vd på Vitec Energy. Vi ser även möjligheter att bredda användningen av våra prognosverktyg till andra områden där behoven av energioptimering är stora, exempelvis till fastighetsbranschen.

En verksamhet med kunder över stora delar av världen skapar en internationell miljö, både i kontaktnäten externt och bland medarbetarna. Pandemin visade att det inte är nödvändigt att resa långa avstånd för goda samarbeten, till gagn för klimatet. Hållbarhet går som en röd tråd genom verksamheten, de värden som skapas hos kund handlar till syvende och sist om effektivare användning av jordens resurser.

– Efterfrågan på våra tjänster är stor och vi växer kraftigt. Det senaste året har vi ökat personalstyrkan med 25 procent. Vi kan erbjuda våra medarbetare en stimulerande arbetsmiljö, spännande och viktiga uppdrag för de största energibolagen i Europa och kollegor från hela världen. Vi lockar till oss experter som vill göra skillnad på riktigt.

Verksamheten bidrar till FN:s globala mål, bland annat Bekämpa klimatförändringarna.