Vitec Fastighet

Vitec Fastighet är en marknadsledande leverantör av mjukvara för byggnads- och fastighetsbranschen i Sverige. Vi levererar pålitliga system som gör våra kunders vardag lite enklare genom att erbjuda kompletta affärssystem för fastighetsförvaltning, energiövervakning och målinriktning.

Vitec Fastighet Sverige Fastighetsägare Byggnadsbranschen
Läs mer hos Vitec Fastighet

Genvägar

Systemstöd & tjänster

Läs mer om våra heltäckande affärssystem och tjänster.

Kundsida

Här hittar du artiklar, webbinariekalender och kontaktväg till ServiceCenter

Vårt hållbarhetsarbete

Vägen mot globala målen

Bättre kontroll och ökad effektivitet i bygg- och fastighetsbranschen

Vitec Bygg & Fastighet är Sveriges största leverantör av affärssystem för bygg- och fastighetsbranschen. Kunderna finns i Sverige och är både privata och kommunala bostadsbolag och kommersiella fastighetsbolag, alla stora eller medelstora. Över 600 kunder har valt systemet, det är heltäckande och anpassat för de behov som finns i branschen.

– Vi ser att vi har nöjda kunder, de stannar kvar. Vi välkomnar också löpande nya kunder så antalet användare växer. För våra kunder innebär systemet framför allt bättre kontroll och ökad effektivitet, berättar Magnus Persson, Vd Vitec Bygg & Fastighet. För hyresgästen är systemet bland annat kontakten med hyresvärden, bokningssystemet i tvättstugan, felanmälan – alla delar som rör boendet på ett och samma ställe.

– Vi har jobbat med digitalisering sedan 1985. Kan vi med våra lösningar förenkla för hyresgästen förenklar vi också för vår kund. Vi exponerar också våra kunders tillgängliga bestånd på en hemsida för lediga bostäder i hela landet, boplatssverige.se. Det underlättar för alla inblandade. Vi är med slutkunden från nyfiken bostadssökande till inflyttad hyresgäst som funderar över sin elförbrukning, förklarar Magnus Persson.

Energifrågan och hållbarhet är högaktuellt. Vitec Bygg & Fastighets system spelar en stor roll i fastighetsbolagens energiuppföljning. Genom att kunden kan mäta kilowatt, kronor och koldioxidutsläpp kan de vidta åtgärder och följa upp på dessa. Det ökar kontrollen och förbrukningen kan optimeras. Hållbarhetsarbetet inom Vitec Bygg & Fastighet hade ett extra fokus under 2022. Ett forum har initierats med ett flertal kunders nyckelpersoner inom hållbarhet – för att dela erfarenheter och best practice, något som i förlängningen påverkar hur produkterna utformas. Vitec Bygg & Fastighet är också mitt inne i ett projekt som har startats med stöd från Vinnova.

– Tillsammans med två kunder ska vi utforska vilka beteendeförändringar vi kan åstadkomma för att minska hyresgästernas elförbrukning, genom digitalisering och ändrade vanor. Tanken är att sedan sprida lärdomarna vidare. Genomgående tar vi sikte mot de globala målen. Som ett tillägg har vi engagerat oss i ett ideellt projekt för barn i en kåkstad i Kapstaden, Sydafrika. Jag och mina medarbetare ömmar mycket för detta. Utan mellanhänder är vi med och sponsrar utbildning för barn i lågstadieåldern, avslutar Magnus Persson.