Vitec Raisoft

Vi levererar digitala bedömnings- och beslutssystem för bättre vård och omsorg i framför allt Finland och Schweiz. RAIsoft.net erbjuder omfattande funktioner för datainsamling och rapportering. Det är helt modulbaserat med alternativ för EHR-integrationer (electronic health record), vilket tar dokumentation och analyser till en helt ny nivå. Kliniker och chefer får tillgång till information i realtid för bedömningsbaserad vårdplanering och effektivt beslutsfattande.

Vitec Raisoft Finland Schweiz Hälsa Vård Omsorg Sjukvård
Läs mer hos Vitec Raisoft

Genvägar

Mjukvara

RAIsoft.net

Utbildning

Beställ utbildning

Förbättrar livskvaliteten med realtidsdata

RAIsoft.net producerar information i realtid som kan användas för att säkerställa rätt behandling och stöd till rätt person vid rätt tidpunkt – oavsett var de bor. Programvaran hjälper till att allokera begränsade resurser på bästa möjliga sätt. Detta leder till betydande samhällskostnadsbesparingar och bättre livskvalitet för individen. RAIsoft.net gör också vårdens kvalitet och effektivitet transparent, genom att generera tillförlitliga data och indikatorer som kan användas för utvärdering och förbättring.

- Man skulle kunna beskriva Vitec Raisofts programvara som ett gemensamt språk för vårdpersonal. RAI är ett arbetsverktyg som gör det möjligt för yrkesverksamma inom vård och omsorg, beslutsfattare och medborgare att tala samma språk. Våra programvaror och experttjänster är en investering i välbefinnande och hälsa. Alla vinner på att individen och samhället kan satsa på förebyggande, snabb vård och stöd, säger Minna Wentus, Chief of Business Operations på Vitec Raisoft.

Vitec Raisoft har långa kundrelationer och ett långsiktigt perspektiv i verksamheten. Ett nära och förtroendefullt samarbete har alltid varit en av de viktigaste framgångsfaktorerna.

När vi utvecklar programvaran blickar vi långt framåt och målet är att bygga allmänt använda funktioner med lång livscykel som stödjer våra kunder i deras dagliga arbete.
Robert Åström, Vd, Vitec Raisoft

- Vi är lyhörda och förstår våra kunders behov och förväntningar. Vi försöker känna av våra kunders signaler och ligga steget före. När vi utvecklar programvaran blickar vi långt framåt och målet är att bygga allmänt använda funktioner med lång livscykel som stödjer våra kunder i deras dagliga arbete. Vår mjukvara löser vardagens utmaningar, idag och imorgon, säger Robert Åström, Vd, Vitec Raisoft.