Vitec Samfundssystem

Vi utvecklar verksamhetssystem för kyrkor, samfund och förskola i Sverige. Vårt syfte är att bidra till förenklad administration och mer kärnverksamhet för våra kunder.

Vitec Samfundssystem Sverige Förskolor Kyrkor Samfund
Läs mer hos Vitec Samfundssystem

Genvägar

Produkter

Abbum, FAS och LabOra

Om oss

Vilka vi är

Kontakt

Support

Nyttjar koncernens samlade kunskap för bestående värde

- Kyrkan är på många sätt en mycket viktig samhällsaktör. Våra begravningsplatser behöver fungera oavsett omvärldsläge och kyrkans sociala verksamhet med omsorg om ensamma och utsatta vill vi underlätta. Genom att kunna frigöra tid från administration till mellanmänsklig kontakt, säger Henrik Nordlindh, Vd, Vitec Samfundssystem. 

Vitec Samfundssystem har lång erfarenhet och kunskap om de behov och utmaningar kyrkan står inför. IT-säkerhet är högt prioriterat, så att känslig information skyddas och att systemen kan fungera även i händelse av kris. Det innebär också att Vitec utvecklar nya funktioner, som möter upp mot vad ett förändrat IT-landskap kräver, och det som kunderna efterfrågar.

Tillsammans med Vitec Agrando i Norge och med Vitec Katrina i Finland bedriver bolaget gemensam utveckling. Det ger ett totalt sett starkare produkterbjudande och relevans över tid. I ett aktuellt projekt ligger fokus på kyrkogårdsförvaltningen i Sverige och Finland. Genom tillhörigheten i Vitec Software Group kan bolagen använda den totala kunskapen i koncernen, och skapa en gemensam bas för sina produkter med lokala anpassningar.

De äldsta uppgifterna är daterade så långt bak i tiden som tidigt 1500-tal
Henrik Nordlindh, Vd Vitec Samfundssystem

- Cirka 400 av 600 församlingar och pastorat i Sverige använder våra produkter. I våra system för kyrkogårdsförvaltning finns uppgifter om tre miljoner avlidna, om var och när de är begravda, säger Henrik Nordlindh. Han fortsätter:

- Lagkrav styr numera vilka uppgifter som måste dokumenteras och vi arbetar även utifrån MSB:s rekommendationer avseende hur begravningsuppdraget ska kunna hanteras i händelse av kris. I samarbetet med vårt finska systerbolag Vitec Katrina utvecklar vi ett molnbaserat system som ökar tillgänglighet, underlättar arbetsprocesser och stärker samarbetet mellan de olika aktörerna i den avlidnes sista färd. Sedvänjor förändras, men oavsett begravningsform ska uppgifterna dokumenteras och vara tillgängliga för kommande generationer, flera hundra år fram i tiden. Vi är alltid långsiktiga i det vi gör.