Systemer FOR SÆRSKILTE BEHOV

Auto

Systemer for både importører, forhandlere, verksteder og transportører. Systemene er komplette og bidrar til full oversikt i alle ledd i din bedrift

15_S.jpg

Eiendom

FDVU-system for å kontrollere og effektivisere alle aspekter ved forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger og produksjonsutstyr

Eiendomsmegling

Saksbehandlingsverktøy som effektiviserer og forenkler hverdagen til eiendomsmeglere

Energy

Avanced forecasting systems for electricity traders, as well as calculation and map systems for owners of electricity and district heating networks

Forsikring

Moderne og funksjonsrike forsikringssystemer som dekker alle behov innen skade- og personforsikring

Frisør- og velværesalonger

Fixit er totalleverandør av butikkdata og kommunikasjonsløsninger for frisør- og velværesalonger i Norge. Vi jobber i partnerskap med våre kunder for å skape sunn salongdrift og økt lønnsomhet for salonger.

Kirker

It løsninger for kirken, blant annet planleggeren for alt som vedrører kirken/menigheten

Lese- og skriveverktøy

Digitale lese- og skriveverktøy som hjelper personer med dysleksi og andre med behov for å lese og skrive. Verktøyene gir støtte og åpner dører for utdannelse, jobb og  livskvalitet.

Oppvekst, velferd og helse

Fagsystemer for fagområdene PP-tjeneste, SMI-skole, logopedi, rusbehandling, barnevern, feltpleie, oppsøkende tjenester, lavterskel helse- og sosialfaglige tilbud og tverrfaglig spesialisert behandling (TSB).

Kalmar (18) 0.jpg

Corporate information in english

Investorer

Her finner du rapporter, informasjon om aksjer og selskapsledelse, i tillegg til annen finansiell informasjon om Vitec.

Kontakt oss

Her finner du kontaktpersoner og kontoradresser.

Om Vitec

Vitec er et nordisk programvareselskap. Vi utvikler virksomhetskritisk programvare for særskilte behov i konkrete bransjer - Vertical Market Software. Selskapet startet opp i 1985 som et resultat av knoppskyting fra Universitetet i Umeå. I dag har konsernet 1 050 medarbeidere og omsatte for 1 571 millioner SEK i 2021. Hovedkontoret og størstedelen av konsernledelsen holder til i Umeå. Vitec er notert på Nasdaq Stockholm.

Olle Backman, CEO

Vitec Software Group