Hållbarhet

Det är främst genom våra produkter som vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Vi skapar värden som till exempel ökad kvalitet, resurseffektivitet, stabilitet, tillgänglighet, säkerhet, rättvisa, inkludering och minskad miljöpåverkan. Alla självklart viktiga hållbarhetsaspekter.