Exempel från våra verksamheter

I centrum av vår verksamhet finns alltid produkten. För oss handlar det i slutändan om att göra det enkelt och bättre för våra kunder och deras användare. Det bygger i sin tur starkare relationer genom tillgänglighet, säkerhet och effektivitet – alla saker som gör skillnad mot en mer hållbar värld. Här följer fyra exempel på produkter som gör skillnad, både för individ och samhälle, på väg mot en hållbar värld.

Ekonomisk hållbar utveckling

Vitec Capitex digitaliserar och automatiserar komplexa beräkningar och uträkningar, till exempel vid bolåneprocesser, vilket bidrar till en ekonomisk hållbar utveckling i samhället. Slutkonsumenterna får en tryggare och snabbare bolåneprocess genom konkreta uträkningar kring hur vardagsekonomin påverkas av deras lånenivå. Kunderna kan fokusera på att skapa nytta för sig och slutkund istället för att ha egna team som bygger de underliggande pusselbitarna i sina processer.

– Vi bidrar till en ekonomiskt hållbar utveckling i samhället. Våra produkter underlättar för bankerna och försäkringsbolagen att efterleva relevanta lagar, regelverk och riktlinjer.

Fredrik Glifberg, Vd, Vitec Capitex

Enklare att göra hållbara val

Med hjälp av fristående moduler kan kunden skapa ett komplett affärssystem som fyller många olika nischers behov, exempelvis inom redovisning, logistik eller e-handel, vilket underlättar såväl ekonomiska som miljömässigt hållbara val. Vitec Unikum erbjuder bland annat en modul för att att hantera företags miljöavgifter på ett överblickbart sätt. Vitec Unikum arbetar även aktivt med att minska sitt eget klimatavtryck, exempelvis från inköp och elförbrukning.

– Våra produkter möjliggör för våra kunder att förverkliga sina visioner och självklart även hållbarhetsvisioner.

Annett Ahrberg, Vd, Vitec Unikum.

Rätt medicin, i rätt tid med rätt dosering

Vitec Cito skapar centrala programvaror för arbetsmoment på apoteken, exempelvis för att stödja integration av lager- och robotfunktioner. Något som bidrar till såväl ökad hälsa som smarta miljöval i samhället. Med stöd av programvaran lämnas endast exakt den mängd läkemedel som förskrivits, vilket minskar läkemedelsresterna som hamnar i vår natur. Det leder även till att ingen betalar för mer medicin än vad hon eller han behöver och att läkemedelskostnaderna i samhället kan hållas nere.

– Med hjälp av vår programvara får kunden rätt medicin, i rätt tid och i rätt mängd och styrka.

Kim Tingager, Vd, Vitec Cito.

Digitala verktyg för ett livslångt lärande

Vitec MV bidrar till att stärka den sociala hållbarhet genom att stödja läs- och skrivutvecklingen i samhället. I dag används Vitec MV:s programvaror av tusentals barn och vuxna i Danmark, Norge och Sverige. Läsa och skriva är en viktig nyckel för att känna sig inkluderad i samhället, inte minst för nyanlända – en grupp som haft stor nytta av Vitec MV:s digitala verktyg. För Vitec MV är FN:s Globala mål om god utbildning för alla vägledande i verksamheten.

– Vår programvara IntoWords stödjer barn och vuxna på ett diskret sätt vid utbildning, arbete och sociala sammanhang, där läsning och skrivande spelar roll.

Hans-Erik Schou, CEO Vitec MV