Stockholm (55) 0.jpg
Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden.

Hållbarhetspolicy

Vårt hållbarhetsarbete utgår från vårt varumärkeslöfte: To rely on – Today and Tomorrow och från social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Vi ska vara en möjliggörare för dagens behov utan att kommande generationers möjligheter äventyras. Vi är inspirerade av FNs 17 globala mål för en hållbar utveckling och vi vill bidra till att de nås. Vår väg till det hållbara samhället går genom våra
medarbetare och våra produkter.

Kalmar (6) 0.jpg

Affärsmodell och tillväxtstrategi

Vår affärsmodell bygger på repetitiva intäkter och vår tillväxt sker via förvärv av mogna programvarubolag.

Marknadsposition

Vitec är ett nordiskt programvarubolag som utvecklar programvaror till specifika branschers unika behov  Vertical Market Software.

Vår historia

Vitec grundades 1985. Här berättar Lars Stenlund, VD, hur allting började. Du hittar också några viktiga milstolpar i vår historia.

Produkter och marknader

Vitec har verksamhet i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Här kan du läsa mer om vårt erbjudande i respektive land.

Vår affärsidé

Att genom verksamhetskritiska egenutvecklade programvaror ge kunderna maximala förutsättningar att utveckla och säkra sin verksamhet.

Uppförandekod

Uppförandekoden ger oss en etisk kompass, grundad i våra värderingar, som tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Om Vitec

Vitec är det ledande programvarubolaget inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer, vår tillväxt sker genom förvärv av välskötta programvarubolag. Företaget grundades 1985 som ett avknoppningsbolag från Umeå universitet. Idag har koncernen 700 medarbetare runt om i Norden och omsatte 1 017 Mkr år 2018. Huvudkontoret och större delen av koncernledningen finns i Umeå. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm.

Lars Stenlund, CEO

Vitec Software Group +46 90 15 49 00
Lars_Stenlund_.png