Oslo (31) 0.jpg

Produkter och marknader

Här hittar du information om vårt erbjudande till olika nischer.

Apotek

Programvaror till apoteksmarknaden i Danmark. Produkten är utvecklad för att hantera hela kedjan i de danska apotekens arbetsflöde. Till exempel produktlager, kassa och recepthantering. Här kan du läsa mer: våra produkter.

Auto

Programvaror till fordons- och maskinbranschen i Danmark, Estland, Finland, Norge och Sverige. Produkterna stödjer arbetsprocesser för bland annat bilförsäljning, bilverkstäder, däckhotell och distribution av bildelar. Här kan du läsa mer om vårt produkterbjudande till fordons- och maskinbranschen på respektive marknad: 
DanmarkEstlandFinlandNorgeSverige

Bygg & Fastighet

Programvaror till bygg- och fastighetsbranschen i Sverige och Norge. Det är heltäckande verksamhetssystem för kundernas huvudprocesser, som till exempel uthyrning, försäljning, kundservice, ekonomi, teknisk förvaltning och energiuppföljning. Här kan du läsa mer om vårt produkterbjudande till bygg- och fastighetsbranschen  på respektive marknad: NorgeSverige

Energi

Avancerade prognossystem för elhandlare och beräknings- och kartsystem till nätägare av el- och fjärrvärmenät. Den geografiska marknaden utgörs här av Norden, Baltikum, övriga Europa samt Mellanöstern. Här kan du läsa mer: våra produkter

Finans & Försäkring

Programvaror till banker och försäkringsbolag i Danmark, Norge och Sverige. I Danmark och Norge har vi erkända produkter för portföljförvaltning, handel och orderhantering. I Sverige har våra programvaror för pensionsberäkningar och bolånekalkyler en marknadsledande position. Vi utvecklar även programvaror för sakförsäkringsbolag i Danmark, Norge och Sverige. Här kan du läsa mer om vårt produkterbjudande inom Finans & Försäkring på respektive marknad: DanmarkNorgeSverige

Frisörer och skönhetssalonger

Programvaror som riktar sig till Frisörer och Skönhetssalonger i Norge. Här kan du läsa mer: våra produkter

Föreningar

Programvaror för lokala föreningar och nationella organisationer från alla samhällssektorer i Finland. Produkterna stödjer bland annat organisationernas kommunikation med medlemmarna och hantering av medlemskap. Här kan du läsa mer: våra produkter

Hälsa

Programvaror till hälsovårdsföretag i Finland, bland annat en molnbaserad produkt för journalhantering. Våra produkter används inom vårdcentraler, sjukhus, fysioterapi- och rehabiliteringsanstalter samt av företagshälsovård och offentliga organisationer. Här kan du läsa mer: våra produkter

Kommuners kultur- och fritidsförvaltningar

Programvaror till kommuners kultur- och fritidsförvaltningar samt övriga besöksanläggningar i Norge och Sverige. Produkten är en helhetslösning för bokning, besöks- och bidragshantering. Här kan du läsa mer: våra produkter

Kyrklig verksamhet

Programvaror till kyrklig verksamhet i Norden, med Finland, Norge och Sverige som huvudmarknader. Produkten stödjer specifika processer för de som arbetar inom kyrkans verksamhet. Några exempel är administration av gravplatser, HR-system och onlinetjänster för gudstjänster. Här kan du läsa mer om vårt produkterbjudande till kyrklig verksamhet på respektive marknad:  SverigeNorge, Finland

Miljö

Programvaror för avfallshantering i Finland. Vår produkt hanterar hela kedjan inom avfallshantering, från vägning av avfall och körscheman till fakturering, redovisning och rapportering. Programvaran är marknadsledande i Finland och används av både privata och kommunala företag. Här kan du läsa mer: våra produkter

Mäklare

Programvaror för fastighetsmäklare i Norge och Sverige. Våra produkter stödjer mäklaren i alla steg genom hela affärsprocessen. Från att objektet kommer in, via marknadsföring, visning och budgivning. För att till sist ta hand om avslut och kontrakt. Här kan du läsa mer om vårt produkterbjudande till fastighetsmäklare på respektive marknad: NorgeSverige

Utbildning

Programvaror till utbildningssektorn i Danmark, Norge och Sverige. Vårt huvudsakliga erbjudande är en molnbaserad produkt för personer med läs och skrivsvårigheter. Många grundskolor och övriga utbildningsföretag använder våra produkter som ett verktyg i sin undervisning. Här kan du läsa mer om våra produkter på respektive marknad: DanmarkNorgeSverige