Att bli en del av Vitec

För oss är det viktigt att vi trivs ihop. Ganska mycket som i en familj. Vi vill göra vad vi kan för att det ska bli så enkelt som möjligt för er att bli en del av Vitec.

Alla bolag vi förvärvar har en väl fungerande verksamhet och värdefull branschkunskap inom sin nisch. De förändringar vi inför efter förvärvet görs i lagom takt och i tät dialog med den lokala ledningen som också backas upp av koncernens processer och infrastruktur. Självklart görs uppföljningar, med gemensamma nyckeltal som styr den strategiska inriktningen mot en hög andel repetitiva intäkter och fokus på goda kassaflöden. Inom vår koncern har vi även gemensamma principer för hur produktutveckling ska planeras och genomföras för att vårt erbjudande ska vara relevant även i framtiden. Vårt decentraliserade beslutsfattande förutsätter att alla ledare har förstått och agerar utifrån koncernens strategier och företagskultur.

Decentraliserat beslutsfattande – med stöd när och där det behövs

Vårt sätt att bedriva verksamheten på, bygger på ett decentraliserat beslutsfattande där de förvärvade verksamheterna förblir självständiga affärsenheter, det vill säga bolag, i koncernen. Med andra ord kommer det nya bolaget in i ett erfaret och tryggt sammanhang och blir en del av ett nätverk av kollegor med liknande kunskaper och erfarenheter som delas genom olika forum, samtidigt som bolaget får behålla en stor del av sitt eget beslutsfattande. Det är ju trots allt bolaget som är expert inom just sin nisch och vet vad kunderna har för behov. Sedan kan vi som koncern stötta med en mängd kringfunktioner.

Bli en del av varumärket Vitec – över tid

Alla verksamheter inom koncernen bidrar till att stärka varumärket Vitec. Vi lägger till Vitec i det juridiska bolagsnamnet på förvärvade bolag och går successivt över till Vitec som varumärke i kommunikationen. Vi behåller produkternas namn och utifrån en strategisk varumärkesanalys kommuniceras de till marknaden utifrån sina förutsättningar i relation till kunder och konkurrens. I marknadsföringen av produkterna spelar varumärket Vitec över tid en viktig roll – antingen som drivande varumärke eller som ett garantvarumärke.

Vi är entreprenörer med ett långsiktigt perspektiv.

Vårt arbete med förvärv och förädling bygger på en enkel och transparent process. I grunden handlar det om att vi är entreprenörer som har en dialog med andra entreprenörer. Vi är med andra ord inget investmentbolag, utan försöker hålla förvärvsprocessen så enkel som det bara går. Har du frågor kring hur vi arbetar med förvärv och förädling? Kontakta mig så berättar jag mer.

Aleš Zobec, M&A
+46 72 083 06 27
Skicka e-post