Att sälja till oss

Innan vi beslutar oss för ett förvärv lägger vi mycket tid och engagemang på att lära känna människorna i bolagen. För oss är det avgörande att vi är överens om grundläggande värderingar, affärsmodell och strategier, eftersom vi alltid förvärvar med utgångspunkten att bolagen ska fortsätta att utvecklas och förbli en del av koncernen.

Hur går det till vid ett förvärv?
1
1.
En första kontakt
Det enklaste sättet att komma i kontakt med oss är att ringa eller maila direkt till oss.
2
2.
Vi lär känna varandra
För oss är det viktigt att vi är överens om grundläggande värderingar, affärsmodell och strategier eftersom förvärven görs med utgångspunkten att bolaget ska fortsätta utvecklas och förbli en del av koncernen.
3
3.
Bli en del av Vitec
Inom ramarna för vår enkla integrationsprocess, skräddarsyr vi den tillsammans när förvärvet väl är genomfört. Allt för att det ska bli så bra som möjligt för både er och oss.

Givetvis finns det vissa saker som vi tittar lite extra på. Här är några viktigare förvärvskriterier från vår sida:

 

  • Programvaror i form av standardiserade egenutvecklade produkter till en vertikal marknad.
  • Stabil, väl fungerande verksamhet med god branschkunskap.
  • Hög andel repetitiva intäkter.
  • God lönsamhet och positiva kassaflöden.
  • Liknande värderingar och företagskultur.

 

Vi är entreprenörer med ett långsiktigt perspektiv.

Vårt arbete med förvärv och förädling bygger på en enkel och transparent process. I grunden handlar det om att vi är entreprenörer som har en dialog med andra entreprenörer. Vi är med andra ord inget investmentbolag, utan försöker hålla förvärvsprocessen så enkel som det bara går. Har du frågor kring hur vi arbetar med förvärv och förädling? Kontakta mig så berättar jag mer.

Aleš Zobec, M&A
+46 72 083 06 27
Skicka e-post