Tidigare förvärv

Vi har en historia av att förvärva bolag och har utifrån det utvecklat en enkel och trygg process. Våra bolag har fått möjlighet att konsolidera sig, växa och fortsätta utvecklas från en stabil grund.

Vitec växer ständigt.

Ända sedan 1998 har vi växt genom förvärv.  

2024

LDC I-Talent Solutions B.V.

LDC utvecklar och levererar en plattform för coacher och kandidater inom karriär- och personalutveckling, återintegrering, omskolning och utbildning.

2023

Codea Oy

Det finska företaget Codea utvecklar och levererar kritisk programvara för fältledning av utryckningsfordon.

Memorix

Det nederländska programvarubolaget Memorix utvecklar och levererar programvara för hantering av arkiv, digitalt kulturarv och samlingar.

Neagen Oy

Neagen utvecklar och levererar mjukvara för arkivering och visning av medicinsk bildbehandling. Produkterna NeaLink, NeaRIS och NeaView är centrala och integrerade delar i sjukvårdens IT-arkitektur.

Entry Event Sweden AB

Programvarubolaget Entry Event utvecklar och levererar ett komplett verksamhetssystem för besöksnäringen. Kunderna är främst svenska kommuner och företag inom bad, turism och besöksnäring.

DL Systems AB

Programvarubolaget DL Systems AB utvecklar och levererar ett komplett bokningssystem till anläggningar inom besöksnäringen. Största delen kunder finns inom stug- och campingsegmentet i Sverige.

Enova B.V.

Enova är specialiserat på att utveckla, leverera och underhålla programvara för energistyrning till stora företag i Nederländerna, samt att tillhandahålla nätbalanseringstjänster.

2022

Docubizz ApS

DocuBizz utvecklar och tillhandahåller en SaaS-lösning som digitaliserar och automatiserar företags hantering av alla typer av leverantörsfakturor – oavsett bransch.

Hotellinx Systems Oy

Hotellinx levererar ett nischat system till hotell, restauranger, spa- och konferensverksamheter. Produkten hanterar bokningar, räkningar, notor och stöttar det dagliga arbetet för reception, sälj, städ och andra servicefunktioner.

Scanrate Financial Systems A/S

Scanrate ger danska finansinstitut, banker, långivare och pensionsfonder möjlighet att analysera, värdera och riskbedöma alla typer av danska obligationer.

ABS Laundry Business Solutions

ABS utvecklar, levererar och underhåller en ERP-applikation för den globala tvätt- och textiluthyrningsindustrin.

2021

Vabi Holding B.V

Med förvärvet av Vabi, som utvecklar och tillhandahåller programvaror som bidrar till hållbar och effektiv energihantering för fastighetsbranschen, tog vi vårt första steg utanför Norden.

Ecclesia Systemer AS

Ecclesia utvecklar och tillhandahåller en SaaS-tjänst för administration av kyrkogårdar, krematorier, gravar och gravmonument i Norge och gjordes som ett tilläggsförvärv till affärsenheten Vitec Agrando.

Nordman & Co AS

Nordman & Co utvecklar och tillhandahåller programvaran Argus CRM som är ett komplett säljstödsystem för dagligvaruhandel, servicehandel, apotek, storhushåll och byggmarknad, främst i Norden.

Unikum datasystem AB

Unikum tillhandahåller programvaran Pyramid Business Studio som är ett komplett affärs- och verksamhetssystem för små och medelstora företag.

Travelize international AB

Travelize utvecklar och tillhandahåller ett komplett verksamhetssystem för mindre och medelstora researrangörer, främst i Skandinavien.

2020

NexGolf Oy

NexGolf erbjuder verksamhetssystem för golfklubbar i Finland.

Appva AB

Appva erbjuder sina kunder ett system för mobil och digital signering av medicinering inom kommunal omsorg.

LJ System AB

LJ System erbjuder produkter för kyrkoverksamhet och förskolor.

ALMA Consulting Oy

ALMA utvecklar och levererar programvaror för informationshantering inom processindustri och energibolag i Finland.

Visiolink Management ApS

Visiolink tillhandahåller ett publiceringssystem för digitala versioner av tryckta medier, som exempelvis dagstidningar och riktar sig till mediebolag.

2019

HK data AS

HK data utvecklar branchsystem för barn & ungdomsverksamheter, välfärds- och hälsosektorn i Norge.

M&V Software Oy

M&V:s produkter riktar sig till kyrkoverksamhet i Finland.

Odin Systemer AS

Odin Systemer levererar produkterna till frisör- och skönhetssalonger i Norge.

WIMS AS

WIMS står för Web Insurance Management Systems och de riktar sig till försäkringsbranschen i såväl Norge som Danmark och Sverige.

Avoine Oy

Avoine har produkter för idrottsföreningar och fackförbund i Finland.

2018

Smart Visitor System AB

Bolaget levererar en helhetslösning för bokning, besöks- och bidragshantering till kommuner och besöksanläggningar.

Cito IT A/S

Cito, som vi kallar bolaget till vardags, levererar bakomliggande system till apotek. Lösningen gör att apoteken har rätt medicin i rätt mängd när den behövs.

Agrando AS

Agrando levererade system till kyrkor och samfund i Norge.

PP7 Affärssystem AB

PP7 Affärssystem förser kunderna med en komplett lösning för projektintensiva medelstora till stora bolag, som stödjer all hantering från redovisning och projekthantering till tidrapportering och mobil arbetsorder.

2017

MV Nordic

MV Nordic levererar en produkt för läs- och skrivinlärning. Kunderna finns i Danmark, Sverige och Norge. Självklart är den ett bra stöd för personer med dyslexi, men den stöttar egentligen alla och lyfter deras förmåga i alla områden som berör läs- och skrivkunskap, till exempel uppsatser och rapporter.

2016

Plania AS

Plania levererar ett system för byggnads- och fastighetshantering i Norge, för både små och stora kunder. Deras mjukvara hanterar all form av styrning, verksamhet och underhåll av byggnader och produktionsutrustning.

Futursoft Oy

Futursoft har produkter som stöttar inom reservdelar, bilreparationer samt försäljning av tunga maskiner och maskinutrustning. Kunderna finns i både Finland och Sverige.

Tietomitta Oy

Tietomitta levererar en produkt för sophantering, återvinning och tillvaratagande av resurser vilket förbättrar kundernas miljöarbete. Företaget riktar sig till både privata och kommunala aktörer i Finland.

2015

Nice AS

Nice levererar system för att hantera alla aspekter av försäkringar, både liv- och sakförsäkringar, i Norge och Sverige.

Infoeasy AS

Inofeasy tillhandahöll ett e-handelssystem för verkstäder, butiker, grossister och transportföretag inom bilbranschen i Norge.

Datamann A/S

Datamann förser bilhandlare, bilverkstäder och fastighetsbranschen i Danmark med system för att hantera behoven inom respektive bransch.

Fox Publish AS

Fox Publish levererade ett system för fastighetsmäklare i Norge och Sverige, där de enkelt kan producera marknadsföringsmaterial.

2014

Aloc A/S

Aloc levererar produkter för bank- och finansbranschen i Norden och Västeuropa.

AutoData Norge AS

Autodata tillhandahöll ett e-handelssystem för verkstäder, butiker, grossister och transportföretag inom bilbranschen i Norge.

2013

Acute FDS Oy

Acute riktar sig mot vårdgivare i Finland, både inom privat och offentlig sektor.

2012

Midas Data AS

Midas levererade affärssystem till norska mäklare.

2011

IT-Makeriet A/S

IT-Makeriet levererade branschspecifika affärssystem anpassade för fastighetsmäklare.

2010

Capitex AB

Capitex vänder sig till bank- och finansvärlden, främst i Sverige men har idag även viss verksamhet i Norge och Finland.

2009

3L System AB

3L System utvecklade standardsystem för bygg-, fastighets- och mediebranschen i Sverige.

2007

Svensk FastighetsData AB

Svensk Fastighetsdata var marknadsledande i Sverige inom programvarustöd för fastighetsmäklare.

2005

IBS Vertex AB

IBS Vertex AB var en av de ledande leverantörerna till den svenska fastighetsmarknaden.

Veriba AB

Veriba erbjöd det egenutvecklade affärssystemet Balans och hade en marknadsledande position bland tidningsföretag i Sverige.

2003

Deva Invision AB

Deva Invision var Sveriges ledande leverantör av internettillämpningar till fastighets- och bostadsbranschen.

2000

Minator AB

Minator marknadsförde egenutvecklade programvaror och tjänster till fastighetsbranschen och industriföretag i Sverige.

1999

PCX Datasystem AB

PCX Datasystem utvecklade system för kunder inom fastighetsbranschen.

1998

Bra Administration Sollentuna AB

Vi är entreprenörer med ett långsiktigt perspektiv.

Vårt arbete med förvärv och förädling bygger på en enkel och transparent process. I grunden handlar det om att vi är entreprenörer som har en dialog med andra entreprenörer. Vi är med andra ord inget investmentbolag, utan försöker hålla förvärvsprocessen så enkel som det bara går. Har du frågor kring hur vi arbetar med förvärv och förädling? Kontakta mig så berättar jag mer.

Aleš Zobec, M&A
+46 72 083 06 27
Skicka e-post