Gör det enkelt - enkla lösningar vinner i längden

En viktig utgångspunkt när vi möter olika utmaningar är att försöka lösa det på ett enkelt sätt. Visst kan utmaningar vara stora och kräva mycket eftertanke, men även om problemen emellanåt är komplicerade så fokuserar vi på att hitta en så enkel lösning som möjligt. En som fungerar i det långa loppet. Att hålla det enkelt bidrar till stabilitet och balans när vi tar oss an våra arbetsuppgifter. Vi prioriterar och ser till att vi löser rätt problem. Och vi frågar oss själva: På vilket sätt kommer vår lösning bidra till att skapa värde för våra kunder? Vi tar det stegvis och säkerställer att vi kontinuerligt får återkoppling.

Vi gör det enkelt

Vi är frimodiga och vågar ifrågasätta våra beslut och arbetssätt: Gör vi det tillräckligt enkelt nu?Har vi bidragit till värdeskapande? Ibland leder det här förhållningssättet till att vi slutar göra något helt och hållet.

Enkelhet betyder också att vi kommunicerar enkelt och tydligt. Det hjälper till att skapa tillit. För vi är att lita på.