Öppenhet och förtroende - samarbete och ansvar ger framgång

Vi värdesätter öppenhet och tillit, eftersom vi är övertygade om att det är en förutsättning för att kunna skapa starka team. Och teamet är centralt för vår gemensamma framgång och för vår utveckling, där vi blir lite skickligare för varje dag och samtidigt gör saker så enkla det går.

Vi skapar framgång ihop.

Här har var och en av oss ett stort eget ansvar att dela med oss, att lära av varandra, att stötta och uppmuntra våra kollegor, samt bjuda in till samtal. Vi sätter helt enkelt laget före jaget, för vi vet att vi inte är ensamma i vårt jobb. Vi gör det här tillsammans.

Hos oss är det tillåtet att göra misstag. Vi vet att det händer oss alla och är en del av vår utveckling som människor och medarbetare. Istället för att söka syndabockar ser vi tillfällen att lära och utvecklas.

Det viktiga är inte vem som säger något, utan vad som sägs. Därför välkomnar vi idéer och utvecklingsförslag oavsett roll och team. Vi är övertygade om att vi alla har hög kompetens och gott omdöme, vilket gör att vi inte behöver någon detaljstyrning. Vi tror också på ett högt ansvarstagande i alla roller och tar förstås ansvar för vår egen utveckling.