Produkterna är vår grund - Vertical Market Software

Vi började med att lösa tydligt nischade utmaningar. Det är också så vi har växt. Därför är produkterna vår grund.

Det är med produkterna allt har sin början, de är en del av vår historia. Men de är också vår framtid. Vi förvärvar hela tiden nya företag som har unika produkter, företag som löser andra utmaningar i samhället.

I vårt gemensamma utvecklings- och innovationsarbete samlas vi kring produkterna oavsett affärsenhet, team och roll.

Som ledande programvarubolag inom vertical market software utvecklar vi hela tiden våra produkter och arbetssätt liksom oss själva som medarbetare. Vi strävar varje dag efter att bli lite bättre.

När vi fattar beslut gör vi det utifrån den kunskap och fakta vi tillägnat oss. Vi är pragmatiska och tar hänsyn till förutsättningarna. Vår drivkraft är att hitta hållbara lösningar som är långsiktiga, samtidigt som de skapar värde för våra kunder.

Hos oss är det viktigt att besluten tas nära kunderna, av dem som kan och förstår verksamheten och kundernas behov. Det är våra medarbetare som med sitt stora engagemang skapar vår affärsutveckling.