Vår affär & tillväxtstrategi

Vi erbjuder produkter som är utvecklade för att lösa särskilda behov inom vissa nischer. Våra produkter är egenutvecklade, branschspecifika och finns i hjärtat av våra kunders verksamheter.

Hög andel repetitiva intäkter

Merparten av våra programvaror distribueras till kunderna som software as a service, SaaS. Det innebär att de tillhandahålls via internet enligt en abonnemangsmodell. Det ger oss stabila och förutsägbara kassaflöden som skapar förutsättningar att agera långsiktigt. För kunderna innebär det låga investeringskostnader, att det är enkelt att komma igång samt en trygghet i att snabbt få tillgång till uppgraderingar coh nya funktioner. 

Tillväxt - förädla och förvärva

Vitec är en industriell aktör med ett långsiktigt perpektiv. Vår tillväxt sker framför allt genom bolagsförvärv, men också organiskt. Genom ett starkt kassaflöde kan vi både återinvestera i produkter och göra förvärv. Vi investerar kontinuerligt i våra produktportfölj, för att leva upp till vårt löfte om att vi är att lita på, idag och imorgon. Det är våra medarbetare - som genom sitt stora engagemang skapar vår affärsutveckling.