Koncernledning

Vid den verkställande direktörens sida finns koncernledningen, som förutom CEO består av COO, Investor Relations, CFO, Head of Brand, Head of HR, CTO/CIO, M&A, Manager Financial Services & Integration samt samtliga VPO. Tillsammans ansvarar de för den dagliga koncerngemensamma verksamheten.

Koncernledningen sammanträder normalt varje månad för att gå igenom föregående månads resultat, uppdatering av planer, riktlinjer samt för att diskutera strategiska frågor. Dessutom fattas beslut i koncernövergripande strategiska frågor som till exempel policyer, varumärke, kommunikation, hållbarhet och HR. Genom utskott bereds också frågor som ska beslutas av styrelsen. Beslut fattas i enlighet med de riktlinjer som beslutats av styrelsen i instruktionen om arbetsfördelning mellan styrelsen och CEO.

I koncernledningen säkras ett gemensamt perspektiv och samordning i alla koncernövergripande frågor, i övrigt följer av Vitecs kultur att ett stort beslutsmandat ligger hos de enskilda affärsenheterna.

Läs mer om koncernledningen

Olle Backman

CEO
+46 70 632 89 93

Aleš Zobec

Head of M&A
+46 72 083 06 27

Anna Andersson

Head of HR
+46 70 553 72 86

Anna-Karin Nilsson

Head of Brand
+46 70 595 53 58

Gert Gustafsson

COO
+46 76 149 89 65

Jerker Vallbo

CIO/CTO
+46 70 346 66 58

Karin Wendén

Manager Financial Services & Integration
+46 70 232 55 08

Kerstin Anderson

Vice President Operations
+46 73 325 00 04

Kim Møller Jensen

Vice President Operations
+45 424 402 60

Magnus Persson

Vice President Operations
+46 70 796 35 13

Patrik Fransson

Investor Relations
+46 76 942 85 97

Pien Oosterman

Vice President Operations

Sara Nilsson

CFO
+46 70 966 00 71

Svein Roger Westengen

Vice President Operations
+47 950 595 78