Historisk utdelning

Aktieägarna i Vitec har fått utdelning varje år sedan 2003.