Arkiv Presentationer och websändningar

2014

Videointervju med VD Lars Stenlund publicerad på Introduce.se 2014-05-08 

Q3 - Delårsrapport 2014
Q1 - Delårsrapport 2014

2013

Videointervju med VD Lars Stenlund publicerad på Introduce.se 2013-09-04

Videointervju med VD Lars Stenlund publicerad på Introduce.se 2013-05-13

Videointervju med VD Lars Stenlund publicerad på Introduce.se 2013-02-25

Q3 - Delårsrapport 2013
Q2 - Delårsrapport 2013
Q1 - Delårsrapport 2013

2012

Videointervju med VD Lars Stenlund publicerad på introduce.se 2012-10-26

Videointervju med VD Lars Stenlund publicerad på Introduce.se 2012-07-18 

Vitec - Omställningen mot SaaS har pågått länge
Videointervju med VD Lars Stenlund publicerad på introduce.se 2012-05-07 

Vitec - 3L förvärv bör ge positivt bidrag till vinst per aktie
Videointervju med VD Lars Stenlund publicerad på introduce.se 2012-02-21 

Q4 - Bokslutskommuniké 2012
Q3 - Delårsrapport 2012
Q2 - Delårsrapport 2012

2011

Vitecs presentation på Nasdaq OMX Small Cap-seminarium. (English) 2011-11-30

Vitec - stor potential i app för fastighetsmäklare
Videointervju med VD Lars Stenlund publicerad på introduce.se 2011-07-04

Vitecs introduktion på NASDAQ OMX 2011-07-04

Vitec - kostnadsreduceringar inom 3L System
Videointervju med VD Lars Stenlund publicerad på introduce.se

Vitec bokslutskommuniké 2010
Presentation vid Press & analytikerträff 2011-02-25

Q4 - Bokslutskommuniké 2011 - Nasdaq OMX Small and Mid Cap Seminar
Q3 - Delårsrapport 2011
Q2 - Delårsrapport 2011
Q1 - Delårsrapport 2011