Människorna & kulturen

Det finns många funktioner som är avgörande för ett samhälle, saker som vi kanske inte alltid tänker på men som bara måste fungera. På Vitec jobbar vi med precis sådana affärskritiska system. För att lyckas behöver vi vara ödmjuka inför uppgiften och hela tiden sträva efter att utveckla såväl oss själva som våra produkter och affären. Vi antar utmaningar och firar framgångar som ett team. Och när du jobbar här behöver du, precis som vi, ha ett långsiktigt perspektiv på allt du gör. Våra kunder – och deras kunder – litar på oss, idag och morgon. För utan Vitec stannar deras verksamheter.

En gemensam grund gör oss starkare – tillsammans

På Vitec guidas vi av våra värderingar och vårt varumärkeslöfte – To rely on - today and tomorrow. Det är vårt sätt att jobba och det speglas i allt vi gör och i varje beslut vi tar.

För oss börjar allt med produkterna. De är en del av vår historia, men de är också vår framtid. Vi förvärvar kontinuerligt nya bolag med unika produkter som löser specifika utmaningar i samhället. Därför har alla affärsenheter inom Vitec en gemensam grund att stå på och ett tydligt syfte: vi kommer alla från samma entreprenöriella bakgrund och vill bidra till verksamhetskritiska produkter som gör gott i samhället. Och sanningen är att det är ganska många verksamheter som skulle stanna upp utan Vitec. Det är på grund av det som vi på riktigt måste ha ett långsiktigt perspektiv på det vi gör.

Läs mer på våra karriärsidor

Om du vill veta mer om hur det är att jobba här på Vitec, om vår kultur och våra värderingar så hittar du det på våra karriärsidor.

Till Vitecs karriärsidor